Altjahrsbachätä, 27. Dezember 2011

Altjahrsbachätä, 27. Dezember 2011

Das diesjährige Altjahrsbachätä fand am 27. Dezember 2011 statt.    
Bachhüsfäscht, 16. Juli 2011

8. Bachhüsfäscht, 16. Juli 2011

Das 8. Bachhüsfäscht fand am 16. Juli 20011 statt.  
Altjahrsbachätä, 27. Dezember 2010

Altjahrsbachätä, 27. Dezember 2010

Am 27. Dezember 2010 fand das traditionelle Altjahrsbachätä statt.    
Bachhüsfäscht 2010

7. Bachhüsfäscht, 17. Juli 2010

Das 7. Bachhüsfäscht fand am 17. Juli 20010 statt.  
Altjahrsbachätä, 27. Dezember 2009

Altjahrsbachätä, 27. Dezember 2009

Am 27. Dezember 2009 begrüssten wir unsere Gäste wieder zur Altjahrsbachätä    
Bachhüsfäscht 2009

6. Bachhüsfäscht, 18. Juli 2009

Das 6. Bachhüsfäscht fand am 18. Juli 2009 statt.  
Bachhüs im Winter

Altjahrsbachätä, 27. Dezember 2008

Am 27. Dezember 2008 begrüssten wir unsere Gäste wieder zur Altjahrsbachätä    
Durchreiche

5. Bachhüsfäscht, 19. Juli 2008

Das 5. Bachhüsfäscht fand am 19. Juli 2008 statt.  
Blick durchs Fenster

Altjahrsbachätä, 27. Dezember 2007

Das diesjährige Altjahrsbachätä fand am 27. Dezember 2007 statt. Leider haben wir von diesem Anlas keine Fotos.  
Brote

4. Bachhüsfäscht, 21. Juli 2007

Das 4. Bachhüsfäscht fand am 21. Juli 2007 bei herrlichem Sommerwetter statt.